Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Το Φως ορκίστηκε να μην παραδοθεί

Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτών των ημερών είναι να αντισταθούμε στο φόβο, στην απαισιοδοξία και στην ταύτιση με τον υλικό κόσμο. Από κάθε πλευρά θα ερεθίζεται η προσοχή μας να στραφεί στην «έλλειψη», στην ένδεια, στην απώλεια, στη φτώχεια.
Όμως, όπως γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με την εσωτερική διάσταση της ύπαρξής μας, καθένας που στρέφει το νου του στην ανησυχία, ενισχύει τη μεγάλη συλλογική σκεπτομορφή της ανασφάλειας, της αποθάρρυνσης  και του φόβου για το αύριο. Αυτό σημαίνει ότι στο επίπεδο του συλλογικού υποσυνειδήτου, όπου είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, θα αυξάνεται το άγχος και η δυσαρέσκεια.