Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Η αληθινή ιστορία του Matrix


"Οι εχθροί που περιμέναμε, είμαστε εμείς οι ίδιοι".

του Θεοφάνη Ράπτη

Με αυτό το άρθρο έφτασε η στιγμή να συμπυκνωθούν τα συμπεράσματα μιας μακρόχρονης έρευνας, της ο­ποίας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα εκτέθηκαν σε μια σειρά προηγούμενων άρθρων. Σκοπός του παρόντος είναι όχι μόνον μια πιθανή ανασύνθεση της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά κυρίως η συνειδητοποίηση του αναγνώστη πάνω στο ζήτημα της ελευθερίας της συνείδησης και της επιθυμίας εν σχέση προς το περιβόητο πρόβλημα του Κακού.
Ας διευκρινίσουμε εξαρχής ότι η ελευθερία της συνείδησης εδώ εννοείται ως κάτι διαφορετικό και ανώτερο από την απλή ελευθερία επιλογής. Μάλιστα, ο γράφων έχει ήδη δείξει σε προ­ηγούμενη επιστημονική του εργασία, για την οποία του απο­νεμήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ότι είναι εφικτή η κατα­σκευή μηχανισμών τεχνητής νοημοσύνης που να διαθέτουν κά­ποια μορφή «Τεχνητής Βούλησης».