Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Κλάμα, γέλιο και... Αγάπη

Τι είναι το κλάμα;

Είναι η καταστροφή της ψεύτικης, παρά φύσιν μορφής, μιας κατάστασης που προκαλεί πόνο, για να απελευθερωθεί το αληθινό περιεχόμενο, που μπορεί να είναι μόνον η Αγάπη.

Η Αγάπη έχει δυο κύριους τρόπους έκφρασης: γέλιο και κλάμα.

Και στις δυο περιπτώσεις καταστρέφεται η αρνητικότητα της στιγμής, οπότε έχουμε την έκλυση της ενέργειας της Αγάπης.
Ειδικότερα στην περίπτωση του κλάματος, δια της έντασής της χτυπά την ψεύτικη μορφή του πόνου, που την φυλάκισε και δεν της επιτρέπει να ρέει ελεύθερη.
Όπως και να είναι το πράγμα, πάντα βρίσκει τους τρόπους να εκφραστεί και να απελευθερωθεί.